Aktuality

Ahoj. Som Farmársky cukor

26. 8. 2019

Slovenskí pestovatelia a výrobcovia cukru sa rozhodli zareagovať na situáciu na trhu vytvorením špeciálnej edície cukru, tzv. Farmárskeho cukru.

Zobraziť článok >>

Dôslednejšia kontrola

15. 7. 2019

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov k dôkladnejšiemu sledovaniu pôvodu potravín.

Zobraziť článok >>

Letáky pod lupou potravinárov

10. 5. 2019

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora si od 1. mája posvieti na potravinové letáky obchodných reťazcov. Bude totiž pozorne sledovať, či v nich obchody propagujú minimálne 50% domácich potravín.

Zobraziť článok >>

Dvere do Číny sú otvorené

10. 5. 2019

Slovenskí mliekari začnú po viac ako 5 rokov trvajúcich aktivitách v spolupráci štátu a veterinárov vyvážať mlieko a mliečne výrobky do Číny. K zavŕšeniu tohto dlhodobého procesu dôjde dnes v Dubrovníku slávnostným podpisom protokolu medzi Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR a Generálnou administratívou colnej správy Čínskej ľudovej republiky.

Zobraziť článok >>

Stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k špeciálnemu odvodu

10. 5. 2019

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie, ktorá uvalila predbežné opatrenie voči špeciálnemu odvodu pre obchodné reťazce. Sme sklamaní, že sa EK postavila na stranu silnejšieho článku v agropotravinárskej vertikále. Na jednej strane sa EK tvári liberálne a všetko necháva na voľný trh a na druhej strane si silnejšie štáty Európskej únie presadzujú svoje záujmy na úkor slabších.

Zobraziť článok >>

Agropotravinárstvo: Viac zahraničných produktov tu ešte nebolo

10. 5. 2019

Slovensko sa otriasa v návale dovozov zahraničných agropotravinárskych výrobkov. Taký masívny pretlak komodít s cudziny sme tu v histórii Slovenskej republiky ešte nemali.

Zobraziť článok >>

Na opätovné schválenie parlamentom čaká zákon, ktorý zlepší postavanie slovenských výrobcov potravín.

10. 5. 2019

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky majú v programe nastávajúcej schôdze, ktorá sa začne v utorok 26. marca, nanovo prerokovávať zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Ten ešte vo februári vetoval prezident SR Andrej Kiska. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory však práve tento zákon môže konečne po rokoch zlepšiť postavenie slovenských výrobcov potravín v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Zobraziť článok >>

Kampaň #EUandMyFood

10. 5. 2019

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), členské štáty EÚ a Európska komisia zahajujú spoločnú kampaň #EUandMyFood. Kampaň má pripomenúť občanom EÚ význam vytvorenia Európskeho systému bezpečnosti potravín, ktorý vznikol v roku 2002 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002/ES.  

Zobraziť článok >>

Vyhlásenie Únie potravinárov Slovenska

21. 2. 2019

Posledný škandál s pochybným poľským mäsom, ako aj všetky doterajšie potravinové škandály jednoznačne preukázali, ako je z hľadiska bezpečnosti slovenských spotrebiteľov dôležité podporovať domácu potravinársku výrobu.

Zobraziť článok >>

Spotrebitelia, buďte ostražití!

19. 12. 2018

Obavy sa stávajú realitou: Slovensko sa stalo krajinou, do ktorej mieria stovky kamiónov naložených lacným ukrajinským hydinovým mäsom.

Zobraziť článok >>

Dodatočné zdanenie obchodných reťazcov

19. 12. 2018

z ktorého je plánované financovanie agropotravinárskeho sektora (zelená nafta, rizikový fond, marketingový fond na podporu odbytu poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov)

Zobraziť článok >>