Stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k špeciálnemu odvodu

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie, ktorá uvalila predbežné opatrenie voči špeciálnemu odvodu pre obchodné reťazce. Sme sklamaní, že sa EK postavila na stranu silnejšieho článku v agropotravinárskej vertikále. Na jednej strane sa EK tvári liberálne a všetko necháva na voľný trh a na druhej strane si silnejšie štáty Európskej únie presadzujú svoje záujmy na úkor slabších.

Verdikt Európske komisie o predbežnom opatrení voči špeciálnemu odvodu pre obchodné reťazce len potvrdil fakt, na ktorý najväčšia agropotravinárska samospráva roky upozorňuje: že nadnárodné obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu, diktujú podmienky, ktoré sú v mnohých prípadoch slovenskými dodávateľmi neakceptovateľné a silným lobistickým tlakom aj v európskych štruktúrach maria rozvoj agropotravinárskeho odvetvia na Slovensku.

Vývoj agropotravinárskeho odvetvia v SR od vstupu do EÚ tvrdo dopláca na zle vyrokované podmienky nášho vstupu do únie, na globalizáciu trhu a skryté nástrahy aj v podobe vysokých dovozov lacných potravín, často aj neznámeho pôvodu a nízkej kvality. Treba aj povedať, že maslo na hlave máme aj my doma a dobiehajú nás zlé rozhodnutia predchádzajúcich vlád a ministrov.

„Raz a navždy musíme pochopiť, že pokiaľ nebudeme dlhodobo a koncepčne podporovať poľnohospodárov a potravinárov na Slovensku, stále tu budeme mat lacné a častokrát nekvalitné a aj zdraviu škodlivé potraviny. Nemôžeme si zakrývať oči pred tým, akým spôsobom funguje agropotravinárska vertikála a akú silu vedia mať obchodné reťazce aj vo vzťahu k rozhodovaniu Európskej komisie. Oceňujeme, že aj napriek predbežnému opatreniu EK slovenský agropotravinársky sektor v roku 2019 dostane 80 mil. eur. Je to historické číslo výšky priamej štátnej pomoci štátu pre poľnohospodárov a potravinárov“, uviedol v reakcii na rozhodnutie EK predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ktoré je v programovom vyhlásení vlády označované za strategické odvetvie národného hospodárstva, ma pritom veľký potenciál zmeniť svoje v minulosti zle nastavené smerovanie a postupne zvýšiť potravinovú sebestačnosť z dnešných 40% na očakávaných 60%.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK