Dôslednejšia kontrola

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva spotrebiteľov k dôkladnejšiemu sledovaniu pôvodu potravín.

SPPK vyzýva ľudí na väčšiu ostražitosť v obchodoch pre najnovší potravinový škandál s technickým cukrom. V niektorých poľských obchodoch ho totiž zámerne predávali spotrebiteľom. Po skonzumovaní takéhoto cukru skončilo niekoľko ľudí s otravou v nemocnici. Technický cukor je nevhodný na konzumáciu, keďže môže obsahovať rôzne toxické látky. Využíva sa vo farmaceutickom priemysle ako substrát na rast podhubia.

Najnovší potravinový škandál tak opätovne potvrdzuje dôležitosť sledovania pôvodu potravín.

„Dlhodobo upozorňujeme spotrebiteľov, aby v obchodoch pri nákupoch viac dbali na údaje na etiketách a dôkladnejšie sledovali krajinu, v ktorej potravinu vyrobili. Momentálne to dvojnásobne platí aj pre cukor. Odporúčame preto kupovať cukor, ktorý bol vyrobený v dvoch slovenských cukrovaroch a teda z cukrovej repy vypestovanej na Slovensku“, uviedol člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Adrián Šedivý.

Na Slovensku cukor vyrábajú posledné dva cukrovary – v Trenčianskej Teplej a v Seredi. Cukor vyťažia zo suroviny – cukrovej repy, ktorá sa pestuje na výmere cca. 22 500 ha. Cukrovej repe po suchej jari výrazne pomohol daždivý máj. Teraz je však opäť nevyhnutné, aby v najbližšom období prišli ďalšie zrážky, ktoré by podporili rast cukrovej repy a následnú produkciu slovenského cukru.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK