Ahoj. Som Farmársky cukor

Kríza na trhu s cukrom spôsobená zrušeným kvótovým režimom už nejaký ten mesiac robí vrásky na čele slovenským výrobcom cukru a pestovateľom cukrovej repy. Obrovský pretlak cukru na európskom trhu spôsobený nadprodukciou najmä Nemecka a Francúzska znižuje ceny a skúša pestovateľskú a výrobnú taktiku producentov ostatných európskych krajín. Slovensko nevynímajúc.

Slovenskí pestovatelia a výrobcovia cukru sa rozhodli zareagovať na situáciu práve vytvorením špeciálnej edície cukru, tzv. Farmárskeho cukru.

„Práve takýmto spôsobom chcem ukázať okolitým krajinám, že sme sa zobudili, že sa nevzdáme, že nebudeme redukovať našu domácu produkciu. Práve naopak so vztýčenou hlavou pôjdeme ďalej a budeme vyrábať. Stabilitu v odvetví získame len vtedy, ak budeme my, výrobcovia a pestovatelia, ako celok držať spolu“, uviedol Adrián Šedivý zo Slovenských cukrovarov s.r.o. v Seredi.

Farmársky cukor názorne prepája pestovateľa a výrobcu. Projektom vzdáva seredský cukrovar hold všetkým pestovateľom cukrovej repy.

Na zadnej strane výrobku nájde spotrebiteľ vyobrazenie konkrétneho pestovateľa, ale aj mapku lokality, kde cukrovú repu pestoval. Cukor tak už nebude pre spotrebiteľa anonymný produkt, ale doslova ožije. A spolu s ním sa viac zviditeľní pôvod cukru.

Pozitívnu myšlienku Farmárskeho cukru vníma aj rezortné ministerstvo. Generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Štefan Ryba verí, že spotrebitelia si aj týmto produktom ešte viac uvedomia dôležitosť výroby potravín na Slovensku z domácich surovín.

Slováci pestujú cukrovú repu na 22 500 ha. Spotreba je 160-170tisíc ton. Okrem toho, že cukrová vertikála je jedným z mála odvetví, v ktorom sme sebestační, tak sa podieľa na žiaducej zamestnanosti na vidieku, tvorí ekonomiku pre krajinu a je prínosom aj pre živočíšnu výrobu.

Podľa predsedu SPPK Emila Macha by mala byť dosiahnutá 120% sebestačnosť motiváciou aj pre ostatné sektory, prvovýrobu a spracovateľský priemysel.

„Cukrová repa má nezastupiteľné miesto medzi plodinami a aj vplyv na živočíšnu výrobu. Zvyšky cukrovej repy, tzv. rezky, končia práve v živočíšnej výrobe. Repa prospieva biodiverzite, zamestnanosti na vidieku“, hovorí predseda Emil Macho.

„Cukrová repa je aj vynikajúca predplodina pre sladovnícky jačmeň. Následne slad tvorí pridanú hodnotu, je to jedna z mála významných exportných komodít“, vymenoval ďalšie prínosy plodiny predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska Róbert Kovács. Aj jeho portrét spolu s mapkou regiónu je na zadnej strane Farmárskeho cukru.

Pestovatelia spolu s výrobcami cukru si želajú pokračovať v úspešnej spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva. Spájanie, vzájomná spolupráca a podpora zo strany štátu sú predpokladom na udržanie tak žiaducej sebestačnosti vo výrobe cukru na Slovensku aj v čase krízy na trhu s cukrom.

Podľa slov generálneho riaditeľa Štefana Rybu je ministerstvo pripravené aj naďalej podporovať cukrovú vertikálu, aby sa odvetvie podarilo čo najviac stabilizovať.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK