Dvere do Číny sú otvorené

Slovenskí mliekari začnú po viac ako 5 rokov trvajúcich aktivitách v spolupráci štátu a veterinárov vyvážať mlieko a mliečne výrobky do Číny. K zavŕšeniu tohto dlhodobého procesu dôjde dnes v Dubrovníku slávnostným podpisom protokolu medzi Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR a Generálnou administratívou colnej správy Čínskej ľudovej republiky.

Slovensko sa tak pripojí k tým krajinám Európskej únie, ktoré vyvážajú na čínsky trh mlieko a mliečne výrobky. V roku 2012 bol podiel vývozu do Číny v tomto segmente na úrovni 400 miliónov eur. Podľa posledných zverejnených štatistík za rok 2017 exportovali krajiny EÚ do Číny mlieko a mliečne výrobky už v objeme 1,3mld. eur. Na tomto objeme majú až zo 66% podiel traja najväčší európski vývozcovia - Francúzsko, Nemecko a Holandsko. Vývoz do Číny pritom naberá na sile.

„Máme potenciál na to, aby sa v tomto priestore presadili aj Slováci. Konkrétne 11 našich mliekarní je pripravených ponúkať slovenské mlieko a mliečne výrobky na tomto ázijskom trhu“, uviedol prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár /zväz je členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory/.

Slovenskí mliekari dostali už aj pozvánku na veľkú medzinárodnú výstavu v Šanghaji, ktorá sa uskutoční v novembri. Počas nej chcú získať konkrétnych obchodných partnerov na vývoz mliečnych potravín.

„Vítame prísľub Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že sa bude chcieť maximálne možnou výškou finančne podieľať na účasti slovenských mliekarní na výstave v Šanghaji. Záujem o účasť na tomto veľtrhu má 7 firiem“, dodal S. Voskár.

Rozbehnutím vývozu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov do Číny sa otvára možnosť, ako znížiť extrémne vysoké pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami.

Súbežne s vývozom do Číny chce Slovenský mliekarenský zväz pokračovať v ďalšom období v aktivitách, ktoré súvisia so zvyšovaním spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zároveň aj so zvyšovaním podielu slovenského mlieka a mliečnych výrobkov na tejto spotrebe.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK