Na opätovné schválenie parlamentom čaká zákon, ktorý zlepší postavanie slovenských výrobcov potravín.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky majú v programe nastávajúcej schôdze, ktorá sa začne v utorok 26. marca, nanovo prerokovávať zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Ten ešte vo februári vetoval prezident SR Andrej Kiska. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory však práve tento zákon môže konečne po rokoch zlepšiť postavenie slovenských výrobcov potravín v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Výrazná nerovnováha v potravinovom reťazci spôsobuje, že domáci dodávatelia potravín – teda ich výrobcovia – roky doplácajú na tvrdú vyjednávaciu obchodnú taktiku niektorých obchodných reťazcov.

„Zákon, ktorý dostali poslanci parlamentu nanovo na prerokovanie, má veľkú ambíciu konečne zrovnoprávniť vzťahy medzi obchodníkmi a dodávateľmi potravín. Prispejem k tomu napríklad povinnosť uvádzať minimálne 50% slovenských potravín na letákoch“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami bude prerokovávať plénum parlamentu práve v čase, keď téma férovosti v obchode rezonuje aj v samotnej Európskej únii. Európsky parlament totiž 12. marca na plenárnom zasadnutí schválil v prvom čítaní Smernicu o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovej dodávateľskom reťazci.

„Dnes už nikto nemôže spochybniť, že dominancia niektorých obchodných reťazcov má výrazne negatívny vplyv nielen na stav agropotravinrástva na Slovensku, ale je globálnym problémom naprieč celou Európskou úniou“, dodal E. Macho.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto vyzýva poslancov, aby zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami schválili. Slovensko sa takýmto krokom zaradí medzi tie európske krajiny, ktoré sa aj domácou legislatívou snažia obmedziť dravosť veľkých nadnárodných obchodných systémov na úkor domácich výrobcov.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK