Náš život
sú potraviny

Cieľom Únie potravinárov Slovenska je obhajoba a ochrana spoločných záujmov a presadzovanie požiadaviek svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania potravinárskej výroby na Slovensku.


Naša stratégia je:

Zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti slovenského potravinárskeho priemyslu.

Našou prácou je:

Vytváranie vhodného legislatívneho prostredia a znižovanie administratívnej zátaže.

Našim cieľom je:

Potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska a zdravá vyžíva obyvateľstva.


Únia potravinárov Slovenska

Združenie potravinárskych zväzov pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.


Združenia

Slovenský
cukrovarnícky spolok

www.scs-sugar.sk

Slovenský zväz pekárov cukrárov a cestovinárov

www.szpcc.sk

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

www.slovenskepivo.sk

Únia hydinárov Slovenska

www.uniahydinarov.sk

Slovenský
mliekarenský zväz

www.smz.sk

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku


Slovenská spoločnosť mlynárov


Hovorme o jedle

Kúpou slovenských
potravín podporujeme
samých seba.

Riadiace orgány

Predstavenstvo Únie potravinárov Slovenska.

Stanislav Voskár

Predseda

stanislav.voskar@uniapotravinarov.sk

Peter Benčúrik

Podpredseda

peter.bencurik@uniapotravinarov.sk

Daniel Molnár

Člen

daniel.molnar@uniapotravinarov.sk

Adrián Šedivý

Člen

adrian.sedivy@uniapotravinarov.sk

Štatút

Únia potravinárov Slovenska je združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Presadzuje a obhajuje oprávnené záujmy svojich členov.

Členmi Únie sú členovia SPPK za potravinársky priemysel. Členmi Únie potravinárov Slovenska sa môžu na základe žiadosti stať aj potravinárske subjekty, ktoré nie sú členmi SPPK. Nových členov prijíma Predstavenstvo Únie potravinárov Slovenska a ich členstvo potvrdzuje Valné zhromaždenie Únie potravinárov Slovenska.

Kontakty

Tatiana Belová

Riaditeľka odboru
potravinárstva a obchodu

tatiana.belova@uniapotravinarov.sk

Jana Holéciová

Kontakt pre média
(hovorkyňa)

jana.holeciova@uniapotravinarov.sk
Únia potravinárov Slovenska
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava